Μάκης Σεβίλογλου

Καλέστε για τιμή; 2102241056

*Οι  τιμές  περιλαμβάνουν  αμοιβές, φόρους  και εισφορές καλλιτεχνών  και παραγωγή.

*Πλέον  ΦΠΑ, μεταφορές, διαμονή, ηχοφωτιστικό εξοπλισμό

Κοινοποιήστε μας σε φίλους...

Έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια

Άτομα: 3 + 1. Διάρκεια προγράμματος: περί τις 2.30 ώρες.